Hotel de Paris ***

Hotel de Paris ***

Hotel de Paris ***

Dirección: via Russi, 14 - 48020 Lido di Savio (RA)
Sitio Web: deparishotel.com